Het Bestuur van Het Weekend van Voorschoten en de besturen van de diverse onderdelen van Het Weekend zijn al weer druk bezig voor de 17e editie in 2015. Donderdag 2 oktober werden er al weer nieuwe plannen gesmeed.

Maar eerst keken we even terug op een bijzondere en geslaagde editie 2014 met een record aantal bezoekers. Van wethouder Inge Nieuwenhuizen hebben we een leuke bedankbrief ontvangen. Zij en de beide andere wethouders hebben zich ook enorm ingezet voor Het Weekend.

Toch waren er ook een paar puntjes van aandacht. Zo zijn er op vrijdag- en zaterdagavond mensen aangehouden, is een meisje mishandeld en zijn er vernielingen aangericht. Het bestuur gaat met de politie in gesprek om dat in de toekomst te voorkomen. Het Weekendbestuur overweegt ook om in 2015 de programma’s op deze avonden aan te passen.

De naam vrijwilligersmarkt verdwijnt en heet vanaf nu ‘verenigingsmarkt’. Natuurlijk is het voor veel verenigingen en organisaties belangrijk om vrijwilligers aan te trekken, op de verenigingsmarkt blijft dat mogelijk.

De centrumwinkeliers worden nog meer betrokken bij Het Weekend. Dat is met voorzitter Ron Kuhn van de Centrumondernemers afgesproken. Tijdens de verenigingsmarkt en de kunstmarkt krijgen zij meer de gelegenheid om zelf een kraam te bemannen.

In het programmaboekje worden de plattegronden van de verenigingsmarkt, de open monumentendag en de kunstmarkt en het programma voortaan in het midden geplaatst. Ze zijn er dan makkelijk uit te halen en mee te nemen.

Wordt vervolgd!

ZIJ VERTELLEN