Open Monumentendag 2015

Overzicht locaties

Ambachts en Baljuwhuis (Voorstraat 12-14)
Ambachtshuis (Raad-en Rechtshuis uit 1635) en Baljuwhuis (woning van de Baljuw uit
1640)
 
Bollenschuur (Veurseweg 265)
Voormalige bollenschuur uit 1925.
 
Berbice (Leidseweg 221)
Historische buitenplaats. Huis zelf is gesloten, het park kan bezocht worden. Bij de oranjerie met rozentuin is koffie, thee en gebak te koop
Onder begeleiding van deskundigen van Burgy zijn er rondleidingen op de steiger. 
 
Beresteijn (Leidseweg 191)
Historische buitenplaats. Huis zelf is gesloten, het park kan uitsluitend onder begeleiding tijdens de rondleidingen bezocht worden.
12:00 en 14:00 rondleidingen door het park
13:00 en 15:00 kinderrondleiding. Opgeven per email: info@gewoonbuitenspelen.nl 

Huize Bijdorp en Kloostertuin (ingang hek Veurseweg 3)
Historische buitenplaats, later pensionaat en school
Klooster uitsluitend te bezoeken onder begeleiding van de zusters

Dorpskerk en begraafplaats (Kerkplein)
De kerktoren kan op eigen risico worden beklommen

Kasteel Duyvenvoorde (Laan van Duivenvoorde 4)
Informatie wordt  mede door basisschoolleerlingen gegeven Thematentoonstelling ”Heerlijk en adellijk groen”

Gemeentehuis (Leidseweg 25)  
 
Knipmolen (Vliet en Wegen)

Deze molen uit 1814 is nog regelmatig in gebruik
Bij slecht weer goed schoeisel aantrekken! De molen ligt in het weiland.
 
Koopmanswelvaren (Voorstraat 11)
Oorspronkelijk boerderij en herberg. Oudste vermelding uit 1583
 
Laurentiuskerk en begraafplaats (Leidseweg 100)

Nieuw! Molenlaan 5
Boerderij en bierstekerij uit 1580, thans woonhuis
 
Oud Woelwijk (Essenlaan 3)
Vroeg 16e eeuwse boerderij, thans creativiteitscentrum
 
Oude Pastorie (Winston Churchillweg 2)

Middeleeuwse Pastorie, in de loop der tijden meerdere malen hersteld. Thans woonhuis. Uitsluitend de tuin is te bezoeken
 
Treubstraat 21 – 23
De boerderij (anno 1550) en het voorhuis (anno 1750) zijn vrij te bezichtigen.
In de achterliggende stal draait een presentatie die u meeneemt naar het verleden.
 
Verzamelpandje (Voorstraat 3)
Van oorsprong winkel voor rookwaren “De Blauwe Ster”, uit het eind van de 19e eeuw.

Voorstraat 39.
Voormalig postkantoor en notariswoning uit 1861. Pand wordt momenteel gerestaureerd


 

ZIJ VERTELLEN